Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

Κατηγοριοποίηση των αθλητών με αναπηρία στο άθλημα της τοξοβολίας


Τι είναι η κατηγοριοποίηση;
Κατηγοριοποίηση είναι η διαδικασία με την οποία οι αθλητές ταξινομούνται σε κατηγορίες ανάλογα με το είδος και τον βαθμό της αναπηρίας τους.
Γιατί πρέπει να κατηγοριοποιηθούν οι αθλητές με αναπηρία;
Σύμφωνα με τους κανονισμούς της FITA, ένας αθλητής για να λάβει μέρος σε επίσημο αγώνα της ομοσπονδίας της χώρας του, πρέπει να έχει κατηγοριοποιηθεί και να παρουσιάσει κατά τον έλεγχο εξοπλισμού την καρτέλα κατηγοριοποίησης του. Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής δεν έχει πραγματοποιήσει τη διαδικασία κατηγοριοποίησης από πιστοποιημένο από την FITA classifier, μπορεί να λάβει μέρος στον αγώνα αλλά το σκορ του δεν θα συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα του αγώνα.
Από ποιόν γίνεται η κατηγοριοποίηση;
Η κατηγοριοποίηση πραγματοποιείται από πιστοποιημένο classifier της FITA, ο οποίος είναι εξειδικευμένος στην κατηγοριοποίηση για το άθλημα της τοξοβολίας.
Πώς γίνεται η κατηγοριοποίηση;
Κατά τη διαδικασία της κατηγοριοποίησης ο classifier αξιολογεί την μυϊκή δύναμη, το εύρος της κίνησης των αρθρώσεων καθώς και τον συντονισμό των κινήσεων του αθλητή. Πιθανώς να ζητηθεί από τον αθλητή να πραγματοποιήσει μια προπόνηση παρουσία του classifier.
Επιπροσθέτως, ο αθλητής θα παρουσιάσει στον classifier τον βοηθητικό εξοπλισμό που χρησιμοποιεί ώστε να διαπιστωθεί αν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο εξοπλισμό και αν είναι σύμφωνος με τους κανονισμούς της FITA. Ο βοηθητικός εξοπλισμός θα σημειωθεί στην καρτέλα του αθλητή.
Ο αθλητής πιθανώς να χρειαστεί να κατηγοριοποιηθεί αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής του καριέρας καθώς υπάρχει η πιθανότητα να βελτιωθεί ή να χειροτερέψει η κατάστασή του.
Τι είναι η καρτέλα κατηγοριοποίησης;
Η καρτέλα κατηγοριοποίησης είναι μια καρτέλα στην οποία αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του αθλητή, η κατηγορία στην οποία αγωνίζεται και ο βοηθητικός εξοπλισμός τον οποίο έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο αθλητής παρουσιάζει την καρτέλα στους κριτές του αγώνα κατά τη διάρκεια του ελέγχου εξοπλισμού.
Ποιες είναι οι κατηγορίες;
W1: Τετραπληγία ή ανάλογη αναπηρία (προβλήματα στα χέρια και στα πόδια). Ο αθλητής είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο.
W2: Παραπληγία ή ανάλογη αναπηρία (πρόβλημα κυρίως στα πόδια). Ο αθλητής είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο.
ST: Ο αθλητής ρίχνει σε όρθια στάση ή χρησιμοποιεί σκαμπώ ή καρέκλα.
V.I. : Αθλητές με προβλήματα όρασης.
Ματιάτου Μαρία
Ιατρός – National Classifier

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012

ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΤΟΞΑ


Μαργαρίτα και παναγιώτης στην πρώτη προπόνηση με τα καινούρια τόξα